wyszukiwanie zaawansowane »

Index tytułów

Index autorów

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, zapisz się na listę:

Regulamin zakupów

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

Wydawnictwa Politechniki Ślaskiej
 
 
I.  Oznaczenie przedsiębiorcy
Księgarnia Internetowa www.wydawnictwopolitechniki.pl (zwana dalej Księgarnią) prowadzona jest
przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (Dostawca) ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, na rzecz
Politechniki Śląskiej (Sprzedawca), nr NIP: 631-020-07-36, Regon: 000001637.
 
II.  Zasady zakupów
1. Wszystkie ceny książek podane na stronach Księgarni są cenami w złotych polskich, zawierają
podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Prezentacja towarów Księgarni nie stanowi
oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
2. Zamówienia można składać za pośrednictwem witryny www.wydawnictwopolitechniki.pl,
telefonicznie pod numerami (32) 237-18-48, (32) 237-17-26 oraz mailowo na adres:
wydawnictwo_mark@polsl.pl.
3. W zamówieniu Klient dokonuje:
- wyboru zamawianych towarów,
- oznaczenia sposobu dostawy, adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura
(mogą to być różne adresy),
- wyboru sposobu płatności.
4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest ponadto podanie numeru telefonu oraz
adresu e-mail, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.
5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, wysłana razem z książkami.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie
zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie
zamówienia).
7. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym, następującym po dniu,
w którym zamówienie zostało złożone. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania
przesyłki do klienta) wynosi 3 dni robocze, do tego należy doliczyć czas dostarczenia przez
Pocztę Polską.
8. Zmiana bądź anulowanie zamówienia są możliwe do chwili ich zrealizowania (status zamówienia
„wysłane”), przez kontakt z Działem Marketingu Wydawnictwa (telefonicznie lub e-mailem).
 
III.  Rabaty i promocje
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.
Warunki prowadzenia akcji promocyjnych są określane każdorazowo przez odrębny regulamin
promocji.
 
IV.  Formy płatności
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przelew z odroczonym terminem płatności - tylko odbiorcy instytucjonalni, po
wcześniejszym uzgodnieniu,
- przedpłata na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski S.A. O/Gliwice nr rachunku: 96 1050 1230 1000 0023 0841 7647
 
V.  Koszty dostawy
1.  Do ceny książki należy doliczyć następujący koszt przesyłki (ceny zawierają podatek VAT 23%):
- płatność gotówką przy odbiorze - 18 zł
- przelew bankowy (tylko dla firm) - 14 zł
- przedpłata na wskazane konto - 14 zł
 
 VI.  Reklamacje
1. Towary sprzedawane w Księgarni nie są objęte gwarancją.
2. W przypadku zakupu towarów przez osoby niebędące konsumentami w rozumieniu Ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.),
rękojmia za wady fizyczne rzeczy (art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego) jest wyłączona. W
przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z
Wydawnictwem.
3. Księgarnia zobowiązuje się do dostarczenia towaru nieposiadającego wad.
4. Księgarnia odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona
w okresie 2 lat od chwili jego wydania.
5. W przypadku stwierdzenia wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie.
Termin złożenia reklamacji wynosi 1 rok od dnia stwierdzenia istnienia wady.
6. Konsument może wskazać w reklamacji jedno z następujących żądań: wymiana towaru na
nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny oraz (wyłącznie w przypadku wady istotnej) odstąpienie
od umowy.
7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.
8. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń (opis zasad dostępu do tych procedur znajdą Państwo na stronie:
www.uokik.gov.pl).
 
VII. Zwrot towaru
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827
z późń. zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania
przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Uprawnienia do
odstąpienia od umowy nie przysługują Klientom niebędącym konsumentami w rozumieniu
ustawy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na następującym formularzu: [link do
formularza]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie
bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
4. W przypadku odstąpienia od umowy Księgarnia zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez
niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną
zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
Jeżeli Klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością
wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14
dni od dnia odstąpienia od umowy lud do dnia otrzymania zwracanego towaru.
5. Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.
 
VIII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A,
44-100 Gliwice.
2. W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-
mail iod@polsl.pl
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO, w celu
wykonania postanowień umowy.
5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w takim zakresie, który jest niezbędny dla
osiągnięcia celu umowy.
7. Nasz serwis wykorzystuje tzw. pliki cookies (stałe, tymczasowe i niezbędne).
8. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały,
w szczególności:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
- podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
- podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w
szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
9. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
10. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Gliwice, dnia 28 grudnia 2018 r.
 


Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, tel. (32) 237 18 48, (32) 237 17 26

Opracowanie Prekursor