wyszukiwanie zaawansowane »

Index tytułów

Index autorów

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, zapisz się na listę:

Sortuj według: domyślniesortuj malejąco, tytułu, ceny
Tryb wyświetlania: z okładkami, lista

8.40 zł 
Katalog nomogramów do wyznaczania wskaźnika dyskomfortu cieplnego „δ” pozwala określić klimatyczne warunki pracy człowieka przebywającego w różnych środowiskach. Nomogramy dotyczą pomieszczeń bez nasłonecznienia na powierzchni i...
Do koszyka
Do przechowalni 
26.25 zł 
W monografii zawarto rozważania w odniesieniu do kilku zagadnień związanych z: funkcją i działalnością kierownika projektu, jego kompetencjami, rolą oraz zadaniami w tworzeniu i kierowaniu zespołem projektowym. Rozważania te, przedstawione...
Do koszyka
Do przechowalni 
25.20 zł 
Książka jest próbą wypełnienia luki na rynku krajowym w zakresie opisu kinematyki manipulatorów do tworzenia oprogramowania sterującego robotami przemysłowymi. Do modelowania zastosowano macierze jednorodne. Metody opisu kinematyki...
Do koszyka
Do przechowalni 
23.10 zł 
W monografii zamieszczono poszerzoną i uporządkowaną wiedzę na temat produkcji oraz zapotrzebowania tworzyw sztucznych według branż i rodzajów polimerów funkcjonujących na rynku. Przedstawione w pracy dane dotyczące wielkości strumienia...
Do koszyka
Do przechowalni 
26.25 zł 
W podręczniku przedstawiono najbardziej podstawowe wiadomości dotyczące teorii informacji. Omówiono koncepcję entropii jako miary ilości informacji, kodowanie źródła, przepustowość kanału, kodowanie kanałowe. Podano podstawowe, a...
Do koszyka
Do przechowalni 
24.15 zł 
Monografia stanowi studium teoretyczno-empiryczne określonych zależności dotyczących kompetencji przywódczych kierownika projektu oraz sukcesu projektu. Jej wartość podnosi wykorzystana w analizie teoria kompetencji przywódczych autorstwa...
Do koszyka
Do przechowalni 
15.75 zł 
W książce omówiono podstawy analizy liniowych obwodów elektrycznych i elektronicznych z wykorzystaniem symulatora SPICE. W zakres książki wchodzą: analiza stałoprądowa (DC) obwodów linowych, analiza zmiennoprądowa...
Do koszyka
Do przechowalni 
55.65 zł 
Oddajemy w państwa ręce kolejne, bo już szóste wydanie podręcznika pt. "Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich”. W stosunku do poprzedniego wydania, mimo usunięcia mniej znaczących treści, przybyło w nim 50 stron...
Do koszyka
Do przechowalni 
51.45 zł 
Oddajemy w państwa ręce kolejne, bo już szóste wydanie podręcznika pt. „Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich”. W stosunku do poprzedniego wydania, mimo usunięcia mniej znaczących treści, przybyło w nim 84 strony...
Do koszyka
Do przechowalni 
45.15 zł 
W podręczniku omówiono podstawowe elementy modelowania i symulacji komputerowej, np. takie jak schematy logiczne, elementy deterministyczne lub losowe. Przedstawiono aparat matematyczny wykorzystywany w modelowaniu i symulacji. Na podstawie...
Do koszyka
Do przechowalni 
16.80 zł 
Komunikacja jest niezbędnym elementem wielu procesów, w które zaangażowany jest człowiek. Obejmuje wszystkie aspekty jego życia. Komunikacja w zarządzaniu odgrywa bardzo ważną rolę i jest bezpośrednio związana ze wszystkimi funkcjami...
Do koszyka
Do przechowalni 
23.10 zł 
Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów kierunków elektronika i telekomunikacja oraz teleinformatyka. Jego treść dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci telefonicznych (komutacja kanałów) i sieci komputerowych...
Do koszyka
Do przechowalni 
21.00 zł 
Ze względu na dynamicznie rozwijającą się cyfryzację współczesnego świata, umiejętności algorytmicznego myślenia są jedną z najcenniejszych cech, które powinien mieć współczesny inżynier, naukowiec, ale również zwykły...
Do koszyka
Do przechowalni 
30.45 zł 
Konotacje są skojarzeniami pojęciowymi, treściami wspólnymi dla różnych przejawów kultury. Niniejsza monografia pokazuje drogę, sposób w jaki kreuje się konotacje w architekturze. Można ją opisać jako pewien ciąg od kultury, poprzez...
Do koszyka
Do przechowalni 
30.45 zł 
Architektura jest inspirowana przez inne kierunki sztuki, a nawet całokształt dziedzictwa kulturowego i wykorzystuje w swych formach konotacje z tym związane. Niniejsza publikacja oferuje spojrzenie na proces tworzenia architektury przy pomocy...
Do koszyka
Do przechowalni 
12następna

Popularne w dziale:

23.10 zł 
W podręczniku analizowane są możliwości detekcji rozwoju uszkodzeń zmęczeniowych stalowych elementów konstrukcyjnych na podstawie obserwacji zmian właściwości magnetycznych i elektrycznych zachodzących pod wpływem obciążeń cyklicznie...
Do koszyka
Do przechowalni 
26.25 zł 
W monografii przedstawiono znaczenie zaawansowanych metod analizy środowiskowej paliw transportowych oraz środków transportu, uwzględniając cykl życia, takich jak: ocena cyklu życia, ślady środowiskowe, analizy egzergetyczne z podejściem...
Do koszyka
Do przechowalni 
54.60 zł 
W monografii omówiono zagadnienia propagacji fal elektromagnetycznych ze szczególnym uwzględnieniem propagacji w wyrobiskach kopalń podziemnych. Zwrócono uwagę na zagadnienia formalno-prawne stosowania systemów radiokomunikacyjnych w...
Do koszyka
Do przechowalni 
49.35 zł 
W monografii przedstawiono wyniki szerokich badań dotyczących relacji pomiędzy poziomem dojrzałości systemu zarządzania jakością w organizacji a jej zaangażowaniem w procesy internacjonalizacji.
Do koszyka
Do przechowalni 
56.70 zł 
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie charakterystyki rozwiązań służących edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży w aspekcie obserwowanych zmian paradygmatu edukacji oraz miasta. 
Do koszyka
Do przechowalni 

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, tel. (32) 237 18 48, (32) 237 17 26

Opracowanie Prekursor